Galați: Uite că se poate - reabilitarea Casei Geshov după doi ani de campanie culturală

Versiune tiparSend by emailPDF version

Casa Geshov, imobil vechi de 144 de ani și aflat pe strada Domnească la nr. 58, este cu un pas mai aproape de a fi reabilitată cu fonduri europene. Casa, monument istoric, a constituit obiectul mai multor acțiuni inițiate de Direcția Județeană pentru Cultură, sprijinită de Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, Direcția de Cultură reușind să atragă atenția opiniei publice asupra imobilului cu frumoase rezonanțe istorice, prin lansări editoriale și organizarea de expoziții tematice, inclusiv prin invitarea, la Galați, a Ambasadorului Republicii Bulgaria în România, Excelența Sa Aleksandar Filipov, care a venit la orașul de la Dunăre în primăvara acestui an. O prezență care a dat valoare lansării (dedicată de asemenea Casei Geshov) volumului “COMUNITATEA BULGARĂ DIN GALAŢI. ISTORIA FAMILIEI GESHOV”, editată sub egida revistei DANUBIUS și parte a proiectului cultural „Promovarea patrimoniului cultural imobil din Galaţi” și inițiat, anul trecut, de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. În cadrul proiectului, în 2015, au fost organizate un simpozion și expoziţia foto-documentară „Legăturile familiei Guechoff (Geshov) cu Galaţiul”, evenimente ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi.

Casa de pe strada Domnească la nr. 58, aflată în vecinătatea actualului sediu al Prefecturii Galați (și care în prezent se află într-o stare deplorabilă, după ce, de la Revoluție încoace, a tot fost folosită de diverși chiriaşi ai Primăriei - de la sindicate până la asociații de pensionari, veterani sau revoluționari), a aparținut fiului primului ministru al Bulgariei de la începutul secolului al XX-lea, fiind închiriată, în perioada 1880-1906, Prefecturii județului Covurlui. “Casa Geshov se numește astfel după ce Ivan Geshov – fiul lui Evloghie Ivan Geshov, fost primul ministru al Bulgariei (1911-1923), în perioada primului Războiului Balcanic - a moștenit acest imobil. Clădirea a aparținut fraților Gheorghiev, negustori bulgari care aveau numeroase afaceri în Regatul României și în Galați, frați care au lăsat averea moștenire familie Geshov. Fiul primului ministru al Bulgariei a deținut această casă în care a funcționat, în perioada 1880-1906, Prefectura județului Covurlui. Ulterior, sediul Prefecturii a fost cel pe care îl știm și astăzi. După naționalizare, imobilul din Domnească 58 a fost folosit în diverse scopuri: sediul unei întreprinderi de stat, iar în anii ‘70, Palatul Pionierilor. După 1990 a devenit sediul unui sindicat și altor organizații care au stat cu chirie. După 2000, Direcția de Cultură a evidențiat faptul că imobilul aparține Primăriei Galați și a încercat să readucă publicului gălățean istoria acestei case”, a spus Marius Mitrof, din partea Direcției Județene de Cultură, cel care militează de doi ani pentru reabilitarea și valorificarea turistică și culturală a imobilului, în cadrul unui proiect cu fonduri europene inițiat de Primăria Galați.

Acum, Biroul de Presă al Primăriei municipiului Galați anunță că “municipiul a atribuit, în urma licitației, contractul de prestări servicii pentru întocmirea proiectului faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul “Reabilitare Zonă Istorică, Municipiul Galați - Reabilitare imobil str. Domneasca nr. 58“ . Imobilul este înscris în Lista Monumentelor istorice, cod GL-II-m-B-03017, datat din 1872. Municipiul Galați intenționează accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020-Axa prioritară 5 „Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.Prin proiect se va prevedea amenajarea spațiului pentru expoziții temporare prin realizarea următoarelor lucrări: restaurarea, protecția și conservarea monumentelor istorice, consolidarea (dacă este cazul) structurilor de rezistență în conformitate cu normativele tehnice în vigoare și cu concluziile și recomandările expertizei tehnice privind intervențiile asupra construcțiilor cu statut de monument istoric, amenajarea unor spații expoziționale multifuncționale (pentru expuneri și manifestări interactive), restaurarea și remodelarea plasticii fațadelor, dotări interioare, refacerea pardoselilor, a finisajelor interioare și exterioare corespunzatoare noii destinații, refacerea scărilor de acces, precum și soluționarea accesului pentru persoanele cu dizabilități, restaurarea, protecția, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor, se va asigura încălzirea spaţiilor prin ridicarea performanţei energetice a clădirilor în vederea reducerii consumului de energie termică, fără a afecta statutul de monument istoric al construcției, amenajare exterioară, dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil”. Potrivit sursei citate, proiectul va fi realizat de SC Proiect SA, care în termen de 60 de zile va elabora studiul pentru care Primăria municipiului Galați plătește 71.736 lei cu TVA.

Lasă un comentariu