Galați: Toflea, parte a programului internațional ROMACT

Versiune tiparSend by emailPDF version

Joi, 22 septembrie, la ședința Grupului de Lucru Mixt Judeţean pentru Romi, desfășurată la Prefectura Galați, va avea loc prezentarea programului ROMACT, eveniment la care va participa Mihaela Zătreanu, ofițer național al programului.

Programul ROMACT este implementat de către Consiliul Europei şi beneficiază de suportul politic oferit prin Alianţa Europeană a Oraşelor şi Regiunilor pentru Incluziunea Romilor, o iniţiativă a Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei. Programul ROMACT se derulează în cinci ţări (România, Ungaria, Bulgaria, Slovacia şi Italia). În România, localităţile în care se implementează sunt următoarele: Bucureşti  – Giuleşti Sector 6, Budeşti, Călăraşi, Cumpăna – Constanţa, Botoşani, Valea Seacă – Bacău, Buzău, Târgu Jiu, Timişoara, Aiud, Craiova/ Dolj și Toflea – Galaţi. Toate aceste localităţi au conştientizat nevoia de a avea o comunicare concretă/coerentă şi reală cu membrii comunităţii şi, de aceea, ca urmare a intervenţiei şi a recomandării Consiliului Europei, au alcătuit un Grup de Sprijin Local, cu ajutorul unui facilitator desemnat de Consiliul Europei. Conform proiectului, la nivelul fiecărei localități în care se derulează acesta, consilierii locali stabilesc planul de acţiune pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor, realizat în contextul aplicării Strategiei de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor din România nr. 18/2015. Planul conține măsuri aplicabile în diverse domenii - educaţie, administraţie şi dezvoltare comunitară, sănătate, ocupare, cultură, locuire şi ordine publică -, care vizează evitarea acţiunilor de discriminare sau de creare a avantajelor nejustificate în raport cu alte minorităţi naţionale. Prin aprobarea acestor planuri de acţiune, administrațiile locale pot beneficia de atragerea și derularea de proiecte cu finanțare externă, inclusiv europeană. În cadrul ședinței de la Prefectură, va mai avea loc și o prezentare a raportului semestrial de monitorizare a progresului înregistrat de fiecare instituţie responsabilă în implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome din judeţul Galaţi, cu participarea Anişoarei Parnică, expert la Agenţia Naţională pentru Romi.

Lasă un comentariu