Galați: Noi facilități pentru reducerea taxelor și impozitelor locale

Versiune tiparSend by emailPDF version

Primarul municipiului Galați, Marius Stan, va supune aprobării Consiliului Local noi facilități fiscale la plata taxelor și impozitelor locale, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice, informează Biroul de Presă al Primăriei Galați. Potrivit sursei citate, “Am gândit o nouă schemă de facilități fiscale destinată atât populației plătitoare de taxe și impozite la bugetul local, cât și întreprinzătorilor privați din Galați. Sunt măsuri fiscale menite să ajute atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice să suporte mai ușor plata taxelor și impozitelor pe 2016. Încercăm astfel să atenuăm un pic efectele noilor prevederi ale Codului Fiscal, dar și să susținem eforturile întreprinzătorilor privați din Galați de a menține și crea locuri de muncă”, a declarat primarul Marius Stan.

Printre principalele facilități fiscale acordate persoanelor fizice se numără: - scutirea de la plata impozitului pe clădirea utilizată ca domiciliu și a impozitului/taxei pe terenul aferent acesteia, pentru contribuabilii persoane fizice al căror venit mediu lunar, pe membru de familie, este mai mic de 300 lei; - reducerea cu 50% a impozitului pe clădirea utilizată ca domiciliu și a impozitului/taxei pe terenul aferent acesteia, pentru contribuabilii persoane fizice al căror venit mediu lunar, pe membru de familie, este cuprins între 301 lei şi 400 lei; - scutirea de la plata impozitului pe clădiri, pe o perioadă de 7 ani, pentru contribuabilii persoane fizice, care dețin, în municipiul Galați, apartamente în blocurile de locuințe și/sau imobile la care s-au realizat lucrări în condițiile O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizată; - scutirea de la plata impozitului pe clădiri, pe o perioadă de 5 ani, pentru contribuabilii persoane fizice, proprietari, care dețin, în municipiul Galați, clădiri la care s-au realizat lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural – ambientale a clădirilor.

Tot persoanele fizice vor fi scutite de plata taxei/impozitului pe clădiri și/sau terenuri în următoarele cazuri: clădirile declarate monumente istorice, de arhitectură, arheologice, muzee și case memoriale; clădirile puse sub protecție specială, altele decât monumentele;- clădirile/terenurile confiscate abuziv de regimul comunist și retrocedate, pentru care proprietarul menține afectațiunea publică; clădirile/terenurile retrocedate cultelor religioase și/sau comunităților aparținând minorităților etnice, pentru care proprietarul menține afectațiunea publică; clădirile de locuințe noi, construite în baza Legii 114/1996 sau clădirile de locuințe construite pe bază de credite (în cazul înstrăinării, noul proprietar nu mai beneficiază de scutire); clădirile/terenurile afectate de calamități naturale, pe o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs calamitatea; clădirile cu destinația de locuință și/sau alte clădiri/terenurile aflate în proprietatea/coproprietatea revoluționarilor din Decembrie 1989; terenurile aflate în proprietatea persoanelor care au venituri lunare sub nivelul salariului minim brut pe economie sau exclusiv din indemnizația de șomaj ori ajutor social; suprafețele neconstruite de pe terenurile declarate monumente istorice; terenurile din extravilanul municipiului pentru care proprietarul face intabularea în cartea funciară pe cheltuiala proprie (scutirea este valabilă 5 ani din anul în care se face intabularea); suprafețele de teren afectate de cercetări arheologice, pe toată durata cercetărilor.

Facilitățile fiscale pentru persoanele juridice constau, în principal, în scutirea de la plata majorărilor de întârziere datorate de contribuabili bugetului local, cu condiția ca aceștia să stingă în totalitate taxele și impozitele restante până pe 30 iunie 2016. Scutirile se acordă în condițiile legii, pe baza schemelor de minimis".

Lasă un comentariu