Galaţi: Referat de arestare al DNA în cazul Bunea Stancu. Oferte de licitaţii evaluate intenţionat greşit şi alocări indirecte pentru „firma şefului”

Versiune tiparSend by emailPDF version

Referatul de arestare al procurorilor DNA în cazul Bunea Stancu, preşedintele CJ Brăila, arată, pe larg, ce acuze i se aduc lui Bunea Stancu, dar şi celorlalţi doi funcţionari ai CJ Brăila, acuzaţi în acelaşi dosar.

Reamintim că la finalul săptămânii trecute, preşedintele CJ Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, vicepreşedintele Florin Mija, dar şi şeful biroului de achiziţii al CJ, Nicolae Moisiu, erau cât pe ce să stea 30 de zile după gratii pentru abuz în serviciu, în formă continuată, în cazul ultimilor doi, şi abuz în serviciu şi conflict de interese în cazul Bunea Stancu. În referatul DNA se spune că Mija Florin este acuzat, că, în calitate de preşedinte al comisiilor de evaluare a ofertelor depuse în procedurile de achiziţii publice organizate de Consiliul Judeţean Brăila, aferente încheierii contractelor (….), a dispus cu intenţie, descalificarea unor agenţi economici înscrişi la proceduri, prin declararea ofertelor depuse ca neconforme şi inacceptabile, deşi au oferit preţul cel mai mic, acesta fiind criteriul de atribuire al contractelor, cu scopul vădit de a fi declarate câştigătoare doar trei firme agreate, în speţă (….), cauzând prin aceasta un prejudiciu total în valoare de 2.924.817,60 lei în dauna bugetului Consiliului Judeţean Brăila şi vătămarea intereselor legitime ale unui număr de 4 societăţi comerciale descalificate în mod discriminatoriu de la procedurile la care s-au înscris ((….)).

Moisiu Nicolae este acuzat că în calitate de membru al comisiilor de evaluare a ofertelor depuse în procedurile de achiziţii publice organizate de Consiliul Judeţean Brăila, aferente încheierii contractelor nr. (….), a dispus cu intenţie, descalificarea unor agenţi economici înscrişi la proceduri, prin declararea ofertelor depuse ca neconforme şi inacceptabile, deşi au oferit preţul cel mai mic, acesta fiind criteriul de atribuire al contractelor, cu scopul vădit de a fi declarate câştigătoare doar trei firme agreate, cauzând prin aceasta un prejudiciu total în valoare de 2.924.817,60 lei în dauna bugetului Consiliului Judeţean Brăila şi vătămarea intereselor legitime ale unui număr de 3 societăţi comerciale descalificate în mod discriminatoriu de la procedurile la care s-au înscris.

Licitaţii date firmei asociate cu cea unde acţionar majoritar era Bunea Stancu

În referatul procurorilor se arată că Bunea Stancu, după ce a aprobat notele justificative şi referatele de necesitate în procedurile de achiziţii publice organizate de Consiliul Judeţean Brăila pentru prestarea unor lucrări de interes public, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila şi ordonator principal de credite, a avizat rapoartele procedurilor de achiziţii publice care s-au finalizat cu încheierea contractelor. Asta  deşi a cunoscut faptul că firmele care au oferit preţurile cele mai mici (criteriul principal de atribuire), au fost descalificate prin interpretarea discriminatorie a condiţiilor tehnice sau financiare, în scopul vădit de a atribui lucrările respective firmelor agreate şi anume iar prin încălcarea atribuţiilor ce-i reveneau în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila şi de ordonator principal de credite, privitor la folosirea şi gestionarea eficientă a fondurilor publice, a determinat, alături de alţi funcţionari din subordinea sa, membrii comisiei de evaluare a ofertelor) producerea unui prejudiciu în valoare totală de 2.924.817,60 lei la bugetul Consiliului Judeţean Brăila şi vătămarea intereselor legitime ale participanţilor descalificaţi în mod discriminatoriu din procedurile de achiziţii publice la care au participat, respectiv ale (.....).

De asemenea, s-a reţinut în sarcina aceluiaşi inculpat şi faptul că, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila şi de ordonator principal de credite, a încheiat cu o societate administrată de Soare Vasile, în condiţiile în care la această firmă acţionar majoritar este o altă firmă la care Gheorghe Bunea Stancu este acţionar majoritar, condiţii în care are o participare indirectă la capitalul SC (.....) SA Brăila şi fiind deci, persoană afiliată la aceasta, a îndeplinit mai multe acte în cadrul procedurilor şi a luat decizii prin care s-au obţinut în mod direct foloase patrimoniale în valoare totală de 1.313.867,72 lei de către SC (.....) SA Brăila, dar în acelaşi timp a beneficiat şi el şi beneficiază în continuare de foloase de la această societate.

la art. 297 Cod penal cu aplicarea art. 35 Cod penal

Din coroborarea întregului material probator aflat la dosarul cauzei, a rezultat că modalitatea în care au fost organizate şi s-au derulat procedurile de achiziţie publică, în perioada de referinţă (2009-2010), a condus ca, în prezent, ca doar trei societăţi să deţină monopolul lucrărilor licitate de Consiliul Judeţean Brăila, fiind practic singurele firme care participă şi câştigă contractele de achiziţie publică pe plan local şi judeţean.

În situaţia în care există alţi ofertanţi, firmele agreate fie oferă preţul cel mai mic, fie îndeplinesc “anumite” condiţii, apreciate ca esenţiale de către membrii comisiilor de analizare şi evaluare a ofertelor, situaţie care, în mod inevitabil, conduce la câştigarea procedurilor respective.

Interesul preşedintelui Consiliului Judeţean, inculpatul Gheorghe Bunea Stancu, pentru câştigarea procedurilor de achiziţie publică de către SC (.....) SA Brăila este subliniat de faptul că, în mod indirect, este acţionar la această firmă. Firma în cauză a fost înfiinţată la data de 15.02.1998, persoana fizică Gheorghe Bunea Stancu fiind acţionar majoritar cu următoarele procente:

- între 15.02.1995 – 01.06.2011: 51%, de la data de 01.06.2011: 62,5%.

Contestaţia procurorilor DNA ar putea schimba arestul de acasă cu cel de la sediul poliţiei

Prin acest referat procurorii DNA Galaţi au cerut Tribunalului Galaţi ca toţi cei trei acuzaţi de mai sus să fie arestaţi preventiv 30 de zile. Numai că instanţa a decis să îi aresteze, dar doar la domiciliu pe Bunea Stancu şi Mija, iar pe Moisiu să îl lase sub control judiciar. Evident că procurorii DNA au contestat această decizie, la fel cum şi Bunea Stancu a contestat arestul la domiciliu. Contestaţia se judecă la Curtea de Apel. Se va vedea atunci dacă magistraţii de la Curte sunt de acord cu ai lor colegi de la Tribunal sau dacă dau dreptate procurorilor DNA şi înlocuiesc arestul de acasă cu arestul preventiv de la sediul IPJ Galaţi.

Lasă un comentariu