Galaţi: Află cât plăteşti anul viitor pentru impozitul pe locuinţă!

Versiune tiparSend by emailPDF version

Biroul de Presă al Primăriei municipiului Galaţi informează cu privire la taxele şi impozitele locale ce vor fi aplicate de anul viitor, taxe ce vor fi supuse votului CL, în şedinţa de joi, 25 noiembrie. Potrivit sursei citate, „în cazul persoanelor fizice, cota de impozitare pe clădirile rezidenţiale (spaţii de locuit) şi anexele acestora scade de la 0,1% din valoarea impozabilă la 0,08%. La spaţiile cu altă destinaţie, cota de impozitare propusă este de 0,3% (Codul Fiscal permite aplicarea unei cote de impozitare cuprinse între 0,2 şi 1,3%, deci s-a aplicat o cotă aproape de minimum posibil). În ceea ce priveşte clădirile cu destinaţie mixtă (rezidenţială + nerezidenţială), se propune impozitarea cu o cotă de 0,08% pe spaţiul considerat cu destinaţia de locuinţă şi cu o cotă de 0,3% pe spaţiul considerat cu altă destinaţie. Exemplu de calcul pentru un apartament cu 2 camere, suprafaţa de aproximativ 50 metri pătraţi, valoarea estimată 80.000 lei, zona A, toate utilităţile:1. Destinaţie locuinţă – 2015, impozit 132 lei, 2016 impozit 129 lei; 2. Altă destinaţie – 2015, impozit 132 lei, 2016 impozit 240 lei; 3. Destinație mixtă – 2015, impozit 132 lei, 2016 impozit 185 lei.

Facem precizarea că noul Cod Fiscal impune cote diferențiate de impozitare a clădirilor, în funcție de destinația și de valoarea acestora. Valoarea poate rezulta din: raport de evaluare, devizul privind costul total al lucrărilor de construcție (în cazul imobilelor construite în ultimii 5 ani), actul de dobândire a proprietății (vânzare-cumpărare, donație, moștenire etc.).

În cazul persoanelor juridice, cota de impozitare pe clădirile rezidențiale (spații de locuit) și anexele acestora scade de la 1,5% din valoarea impozabilă (2015), la 0,2% (2016). Și la spațiile cu altă destinație, cota de impozitare propusă scade de la 1,5% la 1,3%. În ceea ce privește clădirile cu destinație mixtă (rezidențială + nerezidențială), se propune impozitarea cu o cotă de 0,2% pe spațiul considerat cu destinația de locuință și cu o cotă de 1,3% pe spațiul considerat cu altă destinație, față de 1,5% cât a fost în 2015, pe toată suprafața, indiferent de destinație. Exemplu de calcul pentru un apartament cu 2 camere, suprafața de aproximativ 50 metri pătrați, valoarea estimată 80.000 lei, zona A, toate utilitățile:1. Destinație locuință – 2015 impozit 1.200 lei, 2016 impozit 160 lei; 2. Altă destinație - 2015 impozit 1.200 lei, 2016 impozit 1.040 lei; 3. Destinație mixtă - 2015 impozit 1.200 lei, 2016 impozit 600 lei.

Așadar, în ceea ce îi privește pe contribuabilii persoane juridice, diminuările de impozite sunt semnificative în 2016. Și în cazul persoanelor juridice, noul Cod Fiscal impune cote diferențiate de impozitare a clădirilor, în funcție de destinația și de valoarea acestora.

În ceea ce privește impozitul pe terenuri pentru anul fiscal 2016, se propune Consiliului Local menținerea cotei nivelului obligațiilor fiscale la cel din 2015, pentru toate terenurile intravilane, aflate în categoria de folosință „terenuri cu construcții”. În cazul terenurilor intravilane înregistrate în altă categorie, cu o suprafață ce depășește 400 metri pătrați, impozitul propus pentru 2016 scade cu 3%. În schimb, pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani la rând, se propune majorarea impozitului cu 500% începând cu al treilea an. Important de știut este faptul că, pentru anul 2016, noul Cod Fiscal prevede și impozitarea terenurilor ocupate de construcții.

În ceea ce privește impozitul pe mijloacele de transport pentru 2016, aceste obligații fiscale se mențin ca în anul 2015, pentru motociclete, tricicluri, autoturisme cu capacitate cilindrică până la 2.000 cmc, inclusiv, și tractoare înmatriculate. Impozitul va scădea cu 3% pentru autoturismele cu capacitatea cilindrică peste 2001 cmc și vehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv. Tot cu circa 3% va scădea impozitul și pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 12 tone.

Taxele de eliberare a certificatelor, avizelor și autorizațiilor pentru 2016 rămân la nivelul din 2015. Taxele speciale (habitat, ecarisaj, hotelieră etc) pentru 2016 se mențin și ele la nivelul din 2015. Și în anul 2016, contribuabilii persoane fizice vor beneficia de bonificația de 10%, dacă își plătesc integral taxele și impozitele până pe 31 martie 2016. De bonificații de 3% și, respectiv, 10%, vor beneficia și contribuabilii persoane juridice, cu condiția să își achite integral taxele și impozitele locale până pe 31 martie 2016.

Reamintim că, în momentul de față, Primăria municipiului Galați derulează un program extins de facilități fiscal, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice. Până pe 31 decembrie 2015, contribuabilii sunt scutiți de plata penalităților, dacă își achită taxele și impozitele restante. Acest gen de facilități fiscale vor fi aplicate și în anul 2016, în ultimul trimestru al anului. Totodată, rămâne în vigoare și în 2016 programul de facilități fiscale pentru investitorii care creează noi locuri de muncă, fac profit și reinvestesc profitul în Galați„, transmite Primăria Galaţi.

Lasă un comentariu