GALAŢI: „Copilărie fără delincvenţă”. Minorii sub 14 ani, cei mai vulnerabili

Versiune tiparSend by emailPDF version

Inspectoratul General al Poliţiei Române a iniţiat, prin Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, proiectul „Copilărie fără delincvenţă”. Acest proiect îşi propune creşterea eficienţei programelor de prevenire a delincvenţei juvenile la minorii care nu au împlinit vârsta răspunderii penale, respectiv 14 ani.

Datele statistice din ultimii ani, cât şi constatările din teren ale poliţiştilor şi asistenţilor sociali, au condus la concluzia că minorii cu vârsta sub 14 ani reprezintă un grup vulnerabil din punct de vedere infracţional. „În judeţul Galaţi, proiectul este implementat la nivelul uneia dintre cele mai mari unităţi de învăţământ, respectiv Şcoala Gimnazială Miron Costin. Proiectul este implementat în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. În vederea identificării nevoilor concrete de informare a beneficiarilor, în prima parte a anului 2014 a fost realizat un sondaj de opinie, pe un eşantion naţional reprezentativ pentru publicurile ţintă ale campaniei, elevi din clasele V-VII ai şcolilor selectate pentru desfăşurarea campaniei, profesorii şi părinţii acestora.

Scopul acestui demers a fost evaluarea nivelului general de informare cu privire la consecinţele pe care le implică adoptarea unor comportamente antisociale la minorii sub 14 ani, precum şi cunoaşterea metodelor de prevenire a delincvenţei juvenile”, a precizat cms. Cristina Tatulici, IPJ Galaţi.

Peste 50% dintre elevi nu înţeleg ce înseamnă răspunderea penală

Concluziile sondajului sunt destul de lămuritoare asupra a ceea ce ştiu elevii că înseamnă răspundere penală. Chiar dacă 80% dintre elevi apreciază că ştiu ce înseamnă răspunderea penală, răspunsurile lor indică faptul că, în realitate, peste jumătate dintre ei nu cunosc conceptul de răspundere penală. Ei nu ştiu că un copil, începând cu vârsta de 14 ani, poate suporta consecinţele legale asupra faptelor sale. Elevii de gimnaziu se declară mai puţin instruiţi asupra aspectelor legate de consecinţele implicării în activităţi de natură infracţională. Numai jumătate dintre cei chestionaţi cunosc riscurile la care se expune un copil care săvârşeşte infracţiuni, sancţiunile prevăzute de lege în cazul copiilor ce comit infracţiuni, dar şi efectele produse asupra victimelor lor. Analiza răspunsurilor oferite de respondenţi relevă o mare nevoie de informare în rândul elevilor, părinţilor şi profesorilor. Atât copiii, cât şi adulţii ar prefera să primească în mod direct aceste informaţii, în cadrul unor întâlniri organizate la şcoală, de la reprezentanţi ai instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu.

Prima sesiune de informare

Având în vedere aspectele enumerate mai sus, în luna decembrie au debutat activităţile de informare adresate celor trei categorii: elevi de gimnaziu din clasele V-VII ale Şcolii Gimnaziale „Miron Costin”, cadrele didactice şi părinţii/ apărţinătorii legali ai elevilor. Astfel, poliţiştii de prevenire şi inspectorii de specialitate din cadrul DGASPC au discutat cu elevii despre delincvenţa juvenilă, prevederi legale privind minorii (răspunderea penală, măsuri), modul de gestionare a unor situaţii conflictuale, influenţa anturajului şi a găştilor, consecinţele legale, psihologice şi sociale ale comiterii de infracţiuni, instituţii la care se pot adresa pentru sprijin etc.

În timp ce poliţiştii de prevenire au accentuat recomandările preventive, lucrătorii DGASPC au evidenţiat cauze şi forme de manifestare a delincvenţei, aspecte sociale şi au oferit exemple relevante întâlnite în activitatea lor profesională.

Sesiunile de informare adresate grupurilor ţintă vor continua la începutul anului viitor, urmând să fie completate şi cu o serie de evenimente care vizează implicarea elevilor în activităţi concrete de prevenire a criminalităţii.

Lasă un comentariu