Brăila: Mâine se lansează Istoria holografică multietnică a Brăilei

Versiune tiparSend by emailPDF version

Mâine se lansează “Istoria holografică multietnică a Brăilei”, un proiect care beneficiază de o finanţare nerambursabilă printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României.

Proiectul este implementat de municipiul Brăila în parteneriat cu Jazzmontor AS Norvegia, are o valoare de 513.973 lei şi va fi realizat în cadrul Programului PA17/RO13 - Promovarea diversităţii în cultură şi artă, în cadrul patrimoniului cultural european, program implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului.

În cadrul proiectului ”Istoria holografică multietnică a Brăilei” vor fi realizate două filme despre istoria tumultoasă a Brăilei şi buna prietenie a celor 13 etnii de aici, care au contribuit la dezvoltarea oraşului cosmopolit. Filmele vor fi proiectate holographic şi cvasiholografic în spaţiul public, în vederea sporirii dialogului cultural şi protejării identităţii europene prin înţelegerea şi prezentarea inovativă a diversităţii culturale. În mod specific, proiectul vizează întărirea relaţiilor bilaterale între operatorii culturali români şi cei din Norvegia, în domeniul artei şi culturii, cu accent pe diversitate.

Se mai urmăreşte consolidarea accesului publicului larg la cultură, prin prezentarea proiecţiilor holografice ale filmelor cu mesaj vizual istoric şi multietnic relevant şi consolidarea dialogului intercultural.

Se pun astfel bazele a două campanii de conştientizare a rolului artei ca mijloc de educare, prin realizarea a două filme de promovare a diversităţii culturale locale şi a trei proiecţii holografice şi cvasiholografice pentru promovarea identităţii multietnice a Brăilei.

Lasă un comentariu